Privacybeleid

PRIVACYBELEID van Het Vrouwenplatform Miet & Griet Parkstad
23-05-2018/1

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Het Vrouwenplatform Miet & Griet Parkstad verwerkt.

Indien je deelneemt aan een activiteit van Het Vrouwenplatform Miet & Griet Parkstad, ons sponsort of om een andere reden persoonsgegevens aan Het Vrouwenplatform Miet & Griet Parkstad verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens:
is het bestuur van het Vrouwenplatform Miet & Griet Parkstad Veldstraat 1A 6441SP Brunssum, telefoonnummer 06- 38 39 80 23, KvK nummer 58348581
De secretaris is verantwoordelijk voor inschrijving van de deelname aan activiteiten en sponsoring. Zij is bereikbaar via info@miet-en-griet.nl

2. Welke gegevens verwerkt Het Vrouwenplatform Miet & Griet Parkstad en voor welk doel:

2.1 In het kader van jouw deelname aan een activiteit en/of inschrijving voor de nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) Voor- en achternaam, b Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)

2.2 Het Vrouwenplatform Miet & Griet Parkstad verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Je naam, telefoonnummer en/of e-mailadres wordt gebruikt voor contact bij deelname aan een activiteit en/of ontvangst van de nieuwsbrief.
b) Je naam, mailadres, telefoonnummer worden na deelname aan de activiteit verwijderd
c) Je mailadres ten bate van ontvangst van de nieuwsbrief blijft geregistreerd tot wederopzegging

E-mail berichtgeving
Het Vrouwenplatform Miet & Griet Parkstad gebruikt je e-mailadres om je e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten en andere interessante informatie over Het Vrouwenplatform Miet & Griet Parkstad te delen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Het Vrouwenplatform Miet & Griet Parkstad verwerkt alleen je naam mailadres en soms je telefoonnummer (indien nodig) Na de activiteit waarvoor is aangemeld wordt deze informatie verwijderd uit de mailbox. Aanmeldingen gaan namelijk alleen via mail.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Het Vrouwenplatform Miet & Griet Parkstad passende organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Het Vrouwenplatform Miet & Griet Parkstad gebruik van diensten van derden voor de mail is dit Webreus, voor de website WordPress en Facebook, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via mail info@miet-en-griet.nl van Het Vrouwenplatform Miet & Griet Parkstad kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens (mailadres, naam, telefoonnummer) te laten verwijderen. Het Vrouwenplatform Miet & Griet Parkstad zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met ons

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Het Vrouwenplatform Miet & Griet Parkstad je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de voorzitter

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze secretaris info@miet-en-griet.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.